Wilhelm Kage

全 22 件を表示

 • Gustavsberg AMULETT Plate 24.5cm

  ¥6,500
  カートに入れる
 • Gustavsberg AMULETT Plate 17cm

  ¥4,000
  カートに入れる
 • Gustavsberg AMULETT Plate 27cm

  ¥12,000
  カートに入れる
 • Gustavsberg AMULETT Deep Plate 19.5cm

  ¥5,500
  カートに入れる
 • Gra Rander Bowl 16.5cm

  ¥9,000
  カートに入れる
 • Gra Rander Bowl 19.5cm

  ¥11,000
  カートに入れる
 • Wilhelm Kage “Atlanta” 25cm

  ¥4,500
  カートに入れる
 • Gra Rander Deep Plate 19.5cm

  ¥4,000
  カートに入れる
 • Gra Rander Plate 24.5cm

  ¥5,000
  カートに入れる
 • Gra Rander Plate 21.5cm

  ¥4,000
  カートに入れる
 • Gra Rander Bowl 25cm

  ¥8,000
  カートに入れる
 • Gustavsberg Gra Rander Creamer

  ¥4,000
  カートに入れる
 • Gra Rander Oval Plate 32cm SOLD OUT!

  ¥0
  続きを読む
 • Gra Rander Pitcher SOLD OUT!

  ¥0
  続きを読む
 • Gra Rander Plate 7 set SOLD OUT!

  ¥0
  続きを読む
 • Gra Rander Plate 17cm SOLD OUT!

  ¥0
  続きを読む
 • Gra Rander Bowl 19.5cm SOLD OUT!

  ¥0
  続きを読む
 • Gustavsberg AMULETT Pitcher SOLD OUT!

  ¥0
  続きを読む
 • Gustavsberg AMULETT bowl 16.5cm SOLD OUT!

  ¥0
  続きを読む
 • Gustavsberg AMULETT bowl 19.5cm SOLD OUT!

  ¥0
  続きを読む
 • Gustavsberg AMULETT Sauce pot SOLD OUT!

  ¥0
  続きを読む
 • Gra Rander Pitcher SOLD OUT!

  ¥0
  続きを読む